Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Q1. Robot powrócił do swojej stacji dokującej, aby naładować się w zaplanowanym czasie. Czy wznowi pracę po naładowaniu, czy dopiero przy następnym zaplanowanym cyklu? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/V8s/V80)

Robot reaguje na zaplanowane sprzątanie tylko raz dziennie. Po naładowaniu, zacznie działać automatycznie przy następnym zaplanowanym cyklu. Jeśli chcesz, aby robot rozpoczął pracę w danym momencie, uruchom go za pomocą pilota.

Wyjątek stanowi model ILIFE A8, który po naładowaniu wznawia pracę w miejscu, w którym przerwał odkurzanie.

Q2. Czy robot będzie sprzątał do końca zaplanowanego cyklu? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/V8s/V80)

Tak, odkurzacz będzie kontynuował pracę, dopóki nie naciśniesz PAUSE lub do momentu, kiedy poziom baterii będzie niski. Wtedy powróci do stacji dokującej.

Q3. Czy robot może czyścić plamy z wody w kuchni lub łazience?

(V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Robot w trybie odkurzania nie może być używany na mokrych podłogach. Odkurzanie cieczy spowoduje uszkodzenie robota.

Q4. Czy muszę konserwować robota? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Należy regularnie czyścić i konserwować robota – wyczyść zakurzone czujniki oraz usuń włosy i zanieczyszczenia ze szczotek centralnych, bocznych oraz z kółek.

Nie ściskaj ani nie naciskaj na wysokowydajny filtr. Nie wolno czyścić go wodą. Lekko postukaj w filtr, aby usunąć kurz.

Wykonuj wszystkie konserwacje zgodnie z instrukcją obsługi.

Q5. Czy mogę zostawić robota na stacji dokującej, jeśli nie będę używać go przez jakiś czas? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Tak. Po pełnym naładowaniu, robot przejdzie w stan ładowania podtrzymującego, aby wyrównać samorozładowanie akumulatora i uniknąć przeładowania. Dzieci nie powinny ładować robota. Wyłącz przycisk zasilania, jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas.

Q6. Dlaczego robot nie może wrócić do stacji dokującej w celu naładowania? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Upewnij się, że po obu stronach robota jest około 1 metra wolnego miejsca i około 2 metry przed stacją dokującą. Aby uniknąć niepotrzebnego ładowania podtrzymującego, nie umieszczaj stacji ładowania w pobliżu urządzeń o wysokiej mocy, takich jak telewizor lub lodówka.

Q7. Dlaczego robot nie pracuje w zaplanowanym czasie czyszczenia? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Przycisk zasilania na robocie jest wyłączony.

 2. Bateria jest słaba.

 3. Harmonogram sprzątania nie został poprawnie zapisany w robocie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać informacje dotyczące planowania sprzątania lub zobacz nasze filmiki instruktażowe.

 4. Po ustawieniu harmonogramu, przycisk zasilania na robocie musi być włączony. Zaprogramowany harmonogram zostanie anulowany, jeśli przycisk zasilania zostanie wyłączony lub bateria robota całkowicie się rozładuje.

Q8. Czy dotknięcie bolców ładujących na robocie lub w stacji dokującej jest niebezpieczne? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Nie. Zarówno maksymalne napięcie wyjściowe robota, jak i stacja ładowania mieszczą się w bezpiecznym zakresie napięcia dla kontaktu z człowiekiem.

Q9. Czy robot będzie miał wpływ na moje zwierzę(-ta)? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Robot pracuje względnie cicho i nie wytwarza piskliwych dźwięków, więc nie sprawi, że Twój zwierzak będzie niespokojny lub poczuje się zagrożony.

Q10. Dlaczego robot porusza się do tyłu i krąży w kółko? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Przetrzyj czujniki suchą szmatką lub wacikiem. Także czujnik znajdujący się pod kółkiem centralnym.

 2. Wyczyść boczne kółka.

 3. Sprawdź, czy zderzak nie jest wciśnięty do środka. Poluzuj śruby wzdłuż przedniego zderzaka i postukaj w niego, aby przywrócić go do pierwotnej pozycji. Jeśli to konieczne, zdejmij przedni zderzak, wyczyść i ponownie zainstaluj (upewnij się, że śruby nie są zbyt mocno dokręcone).

Q11. Dlaczego robot wytwarza więcej hałasu i czyści mniej wydajnie niż wcześniej? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro)

Robot musi być regularnie konserwowany. Wykonaj następujące kroki, aby usunąć zanieczyszczenia z robota:

 1. Wyłącz przycisk zasilania. Usuń i opróżnij pojemnik na kurz.

 2. Wyczyść filtry podstawowe i o wysokiej wydajności.

 3. Wyczyść wlot powietrza, jeśli jest zablokowany.

 4. Zdejmij i wyczyść boczne szczotki.

Q12. Dlaczego robot wytwarza więcej hałasu i czyści mniej wydajnie niż wcześniej? (V7s Plus/A4s/A6/A7/A8)

Robot musi być regularnie konserwowany. Wykonaj następujące kroki, aby usunąć zanieczyszczenia z robota:

1. Wyłącz przycisk zasilania. Usuń i opróżnij pojemnik na kurz.

2. Wyczyść filtry podstawowe i o wysokiej wydajności.

3. Wyczyść główną szczotkę.

4. Zdejmij i wyczyść boczne szczotki.

5. Zdejmij i wyczyść główną szczotkę.

Q13. Dlaczego robot od czasu do czasu spada ze schodów, nawet jeśli jest wyposażony w system zapobiegający upadkowi? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Jeśli dywan rozciąga się na schody, robot uzna to za wykładzinę podłogową, będzie kontynuował czyszczenie i spadnie ze schodów.

 2. Jeśli czujniki są zakurzone, mogą nie działać prawidłowo. Przetrzyj czujniki.

 3. Niektóre podłogi odbijają światło, co wpłynie na pracę czujników podłogowych. Postaw barierki, aby zapobiec upadkom.

Q14. Dlaczego wirtualna ściana nie działa? (V55/A6)

 1. Sprawdź, czy urządzenie wirtualna ściana jest włączone. Zielona lampka zasilania na górze powinna pulsować, gdy urządzenie jest włączone.

 2. Zasięg działania wirtualnej ściany wynosi 3 metry. Umieść wirtualną ścianę w pobliżu drzwi lub innego obiektu, aby skrócić zasięg.

 3. Upewnij się, że wirtualna ściana jest skierowana w odpowiednie miejsce. Aby robot pozostał w “Strefie roboczej” i nie dostał się do “obszaru zabronionego”, musi rozpocząć pracę w “Strefie roboczej”.

Q15. Robot czyści dobrze, ale nie działa tak długo jak wcześniej. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Akumulator traci moc, jeśli robot jest w trybie gotowości zbyt długo. W pełni naładuj robota przed ponownym użyciem.

 2. Jeśli robot się wyłączy i wyświetli komunikat o błędzie, problem nie leży po stronie akumulatora. Policz liczbę sygnałów dźwiękowych i sprawdź w instrukcji znaczenie komunikatów o błędach lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

 3. Ponownie aktywuj akumulator, jeśli robot nie był używany przez dłuższy czas: umieść robota na stacji dokującej i ładuj przez 3 minuty, a następnie zdejmij. Powtórz tę czynność 3 razy, a następnie ładuj przez 3-5 godzin, jak zwykle.

 4. Kiedy akumulator osiągnie kres swojej żywotności, skróci czas pracy robota. Wymień akumulator, aby zachować normalną wydajność.

Q16. Dlaczego nie można naładować robota? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5sPro/A4s/A6/A8/A7/V8s/V80)

 1. Upewnij się, że przycisk zasilania z boku robota jest włączony.

 2. Upewnij się, że zasilacz i stacja dokująca są podłączone do zasilania, zielona lampka na górze stacji powinna się świecić.

 3. Sprawdź, czy bolce ładujące stykają się z robotem.

 4. Spróbuj naładować urządzenie bezpośrednio z adapterem z boku robota.

 5. Sprawdź, czy akumulator w robocie jest prawidłowo zainstalowany.

Q17. Dlaczego nie można naładować robota? (V7s Plus)

1. Upewnij się, że przycisk zasilania na dole robota jest włączony.

2. Upewnij się, że zasilacz i stacja dokująca są podłączone do zasilania, zielona lampka na górze stacji powinna się świecić.

3. Sprawdź, czy bolce ładujące stykają się z robotem.

4. Spróbuj naładować urządzenie bezpośrednio z adapterem z boku robota.

5. Sprawdź, czy akumulator w robocie jest prawidłowo zainstalowany.

Q18. Robot czasami opuszcza stację, a następnie do niej wraca, gdy znajduje się w trybie gotowości. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A8/A7/V8s/V80)

Robot powróci do stacji dokującej w dwóch przypadkach: 1) Jego napięcie jest niestabilne; 2) Otrzymał zakłócony sygnał.

Q19. Co należy zrobić, jeśli robot przypadkowo zassie płyn? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A8/A7/V8s/V80)

Natychmiast wyłącz przycisk zasilania. Wysusz pojemnik na kurz, wlot powietrza. Wymień filtr o wysokiej wydajności. Po wyschnięciu, zainstaluj ponownie części i włącz robota.

Q20. Pilot zdalnego sterowania nie działa. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/V8s/V80)

 1. Zasięg nadajnika zdalnego sterowania wynosi 4 metry. Sygnały są słabsze poza tym zakresem.

 2. Bateria pilota zdalnego sterowania jest rozładowana. Wymień baterie.

 3. Akumulator robota jest rozładowany. Naładuj robota.

 4. Nadajnik podczerwieni pilota i/lub odbiornika robota jest brudny. Przetrzyj go suchą szmatką.

 5. Robot znajduje się zbyt blisko stacji dokującej lub występują zakłócenia sygnału przez inne urządzenia na podczerwień znajdujące się w pobliżu pilota zdalnego sterowania.

Q21. Pilot zdalnego sterowania nie działa. (A8)

1. Zasięg nadajnika zdalnego sterowania wynosi 4 metry. Sygnały są słabsze poza tym zakresem.

2. Bateria pilota zdalnego sterowania jest rozładowana. Wymień baterie.
3. Akumulator robota jest rozładowany. Naładuj robota.

4. Nadajnik podczerwieni pilota i/lub odbiornika robota jest brudny. Przetrzyj go suchą szmatką.

5. Robot znajduje się zbyt blisko stacji dokującej lub występują zakłócenia sygnału przez inne urządzenia na podczerwień znajdujące się w pobliżu pilota zdalnego sterowania.

6. W tym modelu – aby możliwe było sterowanie pilotem – robot musi być najpierw zatrzymany (kliknij pauzę na pilocie). Dopiero wtedy można sterować urządzeniem.

Q22. Dlaczego robot nie reaguje po naciśnięciu AUTO CLEAN na robocie/pilocie? (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Upewnij się, że przycisk zasilania z boku robota (na dole w modelu V7s Plus) jest włączony.

 2. Sprawdź poziom naładowania robota i naładuj go całkowicie. Upewnij się, że przycisk zasilania jest włączony i ponownie wydaj polecenie.

Q23. Robot wydaje sygnał dźwiękowy na stacji dokującej. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/V8s/V80)

 1. Włącz przycisk zasilania;

 2. Upewnij się, że używasz autoryzowanego adaptera;

 3. Bolce ładujące są zabrudzone, co powoduje nieprawidłowe podłączenie. Wyczyść bolce ładujące robota i stację dokującą.

Q24. Robot czyści niewielki obszar i losowo zmienia kierunek. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Przednie czarno-białe kółko robota jest zablokowane lub wymaga wyczyszczenia. Należy wykonać następujące kroki:

 1. Pociągnij mocno za kółko, aby wyjąć cały zespół.

 2. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza wnęki kółka.

 3. Wyczyść znajdujący się tam czujnik.

 4. Zakręć ręcznie kółkiem. Jeśli obrót jest ograniczony, wyjmij kółko z obudowy i mocno naciśnij, aby wyjąć oś i usunąć owinięty wokół kurz lub włosy.

 5. Po wyczyszczeniu ponownie zamontuj wszystkie części.

Q25. Poziom hałasu wyraźnie wzrósł. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V8s/V80)

 1. Wyczyść wlot powietrza, jeśli jest zablokowany.

 2. Sprawdź, czy szczotki boczne są luźne.

 3. Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr o wysokiej wydajności został przemyty wodą. Opróżnij pojemnik na kurz lub wymień filtr o wysokiej wydajności.

 4. Pamiętaj! Poziom hałasu wzrasta, gdy robot jest w trybie MAX.

Q26. Poziom hałasu wyraźnie wzrósł. (V7s Plus/A4s/A6/A7/A8)

 1. Wyczyść szczotkę główną, jeśli jest zablokowana zanieczyszczeniami.

 2. Sprawdź, czy szczotki boczne są luźne.

 3. Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr o wysokiej wydajności został przemyty wodą. Opróżnij pojemnik na kurz lub wymień filtr o wysokiej wydajności.

 4. Poziom hałasu wzrasta, gdy robot jest w trybie MAX.

Q27. Robot pracuje tylko przez krótki czas. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Akumulator traci moc, jeśli robot jest w trybie gotowości zbyt długo. W pełni naładuj robota przed ponownym użyciem.

 2. Jeśli robot się wyłączy i wyświetli komunikat o błędzie, problem nie leży po stronie akumulatora. Policz liczbę sygnałów dźwiękowych i sprawdź w instrukcji znaczenie komunikatów o błędach lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej (w przypadku modelu A8, robot wyda sygnał głosowy).

 3. Ponownie aktywuj akumulator, jeśli robot nie był używany przez dłuższy czas: umieść robota na stacji dokującej i ładuj przez 3 minuty, a następnie zdejmij. Powtórz tą czynność 3 razy, a następnie ładuj przez 3-5 godzin, jak zwykle.

 4. Kiedy akumulator osiągnie kres swojej żywotności, skróci czas pracy robota. Wymień akumulator , aby zachować normalną wydajność.

Q28. Dlaczego robot nie odkurza wokół stacji dokującej?

(V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6)

Jest to domyślna konfiguracja uniemożliwiająca wjechanie robota do stacji dokującej lub na przewody, co może zakłócać jego cykl ładowania.

Q29. Robot nieprawidłowo mopuje podłogę. (V50/V55/V5sPro/V7s Plus)

Uchwyt na szmatkę do mopa może być nieprawidłowo zainstalowany. Naciśnij środkową część uchwytu; powinieneś usłyszeć kliknięcie, a uchwyt powinien być wypoziomowany.

Q30. Woda nie wydostaje się ze zbiornika na wodę. (V55/V5s Pro/V7s Plus/V8s/V80)

 1. Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany: wyrównaj pompę powietrza z zaworem. Przetkaj zawór kilka razy małym patyczkiem, aby upewnić się, że woda może przez niego przejść.

 2. Wyczyść wyloty, jeśli są zatkane zanieczyszczeniami.

 3. Sprawdź, czy silikonowa zatyczka szczelnie zamyka otwór.

Q31. Robot nie łączy się ze stacją dokującą w celu naładowania.

(V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

1. Wyczyść bolce ładujące robota i stację dokującą, jeśli są zabrudzone. Spróbuj ponownie naładować robota.

2. Naciśnij przycisk Home na pilocie, aby umożliwić robotowi zadokowanie, zamiast ręcznie umieszczać robota w stacji.

Q32. Robot krąży wokół niewielkiego obszaru.

(V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Boczne kółka mogły zostać zablokowane przez zanieczyszczenia. Jeśli wyczyszczenie kółek nie pomoże, skontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta. Zwróć uwagę na ilość sygnałów dźwiękowych w komunikacie o błędzie, gdy robot się wyłącza (w przypadku A8 zwróć uwagę na komendę, jaką wydaje robot).

Q33. Boczne kółka ślizgają się lub nie obracają się podczas pracy robota.

(V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Na podłodze znajduje się płyn. Poślizg jest spowodowany zmniejszonym tarciem między kółkami bocznymi a podłogą.

 2. Uchwyt na szmatkę do mopa poluzował się podczas czyszczenia i powoduje zbyt duże tarcie podłogi. Usuń uchwyt na szmatkę do mopa (w przypadku modelu V7s Plus).

Q34. Robot pominął lub powtórzył czyszczenie niektórych obszarów. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Robot automatycznie wyczyści obszary, które ominął. Nie przesuwaj go ani nie blokuj jego trasy sprzątania.

 2. Ponieważ każde ustawienie w domu jest inne, może wystąpić rozbieżność w analizie przestrzennej. Jeśli robot nie wyczyścił niektórych obszarów, umieść go ręcznie w innym miejscu i uruchom ponownie cykl sprzątania.

 3. Przed użyciem robota, usuń niepotrzebne przedmioty z podłogi, które mogą blokować jego trasę sprzątania (np. przewody, kapcie, frędzle). Robot nie może wyczyścić wąskich przestrzeni, które są mniejsze od niego. Zmień ustawienie mebli, aby uzyskać lepsze rezultaty czyszczenia.

Q35. Szczotki boczne nie działają lub obracają się bardzo wolno. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

 1. Akumulator robota jest słaby i wszedł w tryb wyszukiwania stacji dokującej. W tym trybie szczotki boczne i kółka robota będą poruszać się wolniej.

 2. Szczotki boczne są zablokowane przez zanieczyszczenia. Wyjmij je i wyczyść.

Q36. Kontrolka na górze robota wyłącza się, kiedy robot nie pracuje przez jakiś czas. (V3s Pro/V4/V50/V55/V5s Pro/V7S Plus/A4s/A6/A7/A8/V8s/V80)

Aby zaoszczędzić energię, robot przejdzie w stan uśpienia, kiedy przez jakiś czas nie pracuje. Aby reaktywować robota, naciśnij przycisk “CLEAN” lub “AUTO”.

Q37. Czy mogę ładować robota ze znajdującym się w nim zbiornikiem wody? (V55/V5s Pro/V7s Plus/V8s/V80)

Zbiornik wody należy usunąć przed ładowaniem. Ładowanie robota z pełnym zbiornikiem na wodę może spowodować uszkodzenie urządzenia i stacji dokującej.

Q38. Robot porusza się do tyłu, krąży i zatrzymuje się. Następnie, pojawia się czerwone światło ostrzegawcze i dwa krótkie sygnały dźwiękowe. (V7s Plus/A4s/A6)

 1. Sprawdź, czy zderzak nie jest wciśnięty do środka. Poluzuj śruby wzdłuż przedniego zderzaka i postukaj w niego, aby przywrócić go do pierwotnej pozycji. Jeśli to konieczne, zdejmij przedni zderzak, wyczyść i ponownie zainstaluj (upewnij się, że śruby nie są zbyt mocno dokręcone).

 2. Przetrzyj czujniki, jeśli są zakurzone lub pokryte zanieczyszczeniami. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą klienta.

Q39. Jak aktywować tryb “Mini-Room”? (A4s/A6)

Aby aktywować tryb Mini-Room, naciśnij przycisk “CLEAN” dwa razy na robocie lub pilocie, Zamknij drzwi do pokoju, aby ustawić granicę dla robota. Sprzątanie w trybie Mini-Room zajmuje około 40 minut.

Q40. Robot porusza się do przodu w linii prostej, krąży, porusza się w linii prostej i zatrzymuje się. (Szczotki boczne mogły przestać się obracać). Następnie, pojawia się czerwone światło ostrzegawcze i cztery krótkie sygnały dźwiękowe. (V7s Plus/A4s/A6)

Wyczyść główną szczotkę i jej końce (w przypadku modelu V7s Plus wyjmij boczne łożyskowanie szczotki szczypcami i usuń zanieczyszczenia). Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą klienta.

Q41. Dlaczego z robota wylatuje kurz podczas pracy? (A4s/A6)

 1. Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest pełny. Regularnie opróżniaj i czyść pojemnik na kurz.

 2. Zawsze podnoś robota za skośną końcówkę zderzaka.

Q42. Robot nagle zaczyna poruszać się do tyłu. (V7s Plus)

Wewnętrzne części robota zostały uszkodzone. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Q43. Dlaczego są dwie główne szczotki w modelach: A6/A8/A7?

1. Szczotka z włosia, która zwiększa skuteczność czyszczenia, zwłaszcza na wykładzinie dywanowej.

2. Szczotka gumowa, łatwa do czyszczenia i konserwacji, idealna do zbierania włosów z podłóg twardych.

Q44. Robot nie aktywuje się po naciśnięciu przycisku CLEAN na robocie lub na pilocie zdalnego sterowania. (V7s Plus) (V7s Plus)

 1. Sprawdź, czy przycisk zasilania, który znajduje się od spodu robota, jest włączony;

 2. Sprawdź, czy pojemnik na kurz lub zbiornik na wodę są prawidłowo zainstalowane. Sprawdź, czy mała, okrągła płytka magnetyczna na pojemniku na kurz jest nienaruszona;

 3. Sprawdź, czy w zbiorniku znajdują się wszystkie dedykowane filtry;

 4. Sprawdź poziom naładowania akumulatora robota. Upewnij się, że przycisk zasilania na robocie jest włączony i spróbuj ponownie po naładowaniu.


https://robotzaco.pl/wp-content/uploads/2018/08/A8-16.jpg